KULTÚRA A MESTO: SILA PRÍŤAŽLIVOSTI

Medzinárodná dvojdňová konferencia o význame kultúry pre rozvoj mesta so sprievodným podujatím

Kúpte si vstupenky


 

Konferencia chce kriticky preskúmať aktuálne záujmy, vzťahy, spory a otvorené otázky o význame kultúry a jej pozícii v kontexte súčasného európskeho mesta. Hlavným cieľom je prispieť k diskusii o budúcnosti Európy prostredníctvom preskúmania prínosov kultúrneho plánovania a tvorby kultúrnych politík na úrovni miest a regiónov pre ich udržateľnosť či rozvoj. 
Viac informácií na www.kulturaamesto.sk.

_ _ _ _ _ _ 

PROGRAM KONFERENCIE 

8. december 2015 | Pisztoryho palác, Štefánikova 25, 811 05 Bratislava

09:30 | Registrácia
10:30 - 11:00 | Otvorenie

11:00 - 13:00 | Panelová diskusia
Bottom-up vs. top-down kultúrne politiky

Zhora alebo zdola? Riadená kultúra vs. vytváranie podmienok. Prínos občianskeho sektora ku kultúrnemu rozvoju mesta. Nastal v Europe čas bottom-up politík a nutnosti sieťovania nezávislých aktérov? Akú rolu môžu hrať pri formovaní kultúrnych politík v mestách občianske iniciatívy, ktoré sú v poslednej dobe na vzostupe? Diskutujú: Emina Višnjić (HR), Simon Kardum (SI), Michal Hladký (SK), Simona Škarabelová (CZ). Moderuje: Olga Škochová Bláhová (CZ)

 

14:00 - 16:00 | Panelová diskusia
Kultúrne mesto: vízia udržateľnosti

Aká by mala byť vízia kultúrneho mesta  a ako dosiahnuť jej udržateľnosť pri zapojení všetkých druhov aktérov? Participatívne kultúrne plánovanie ako nová metóda tvorby lokálnych politík, “best practices”. Čo to znamená, “dobre” investovať do kultúry? Diskutujú: Ivo Nesrovnal (SK), Magda Vášaryová (SK), Viktor Piorecký (CZ) a Matěj Stropnický (CZ). Moderuje: Michal Hvorecký (SK)

 

16:30 - 18:30 | Panelová diskusia
Kreatívna Európa

Problematika medzinárodnej kultúrnej spolupráce, kultúrna mobilita a medzikultúrny dialóg patrí medzi diskutované témy súčasnosti. Dynamika nadnárodnej spolupráce vedie k celkovej zmene v spôsobe, akým sa vlády a ďalšie zainteresované strany vyrovnávajú s touto realitou. Panel Kreatívna Európa sa bude snažiť nájsť odpoveď na to, ako môžeme formovať miestnu a regionálnu kultúrnu politiku z pohľadu medzinárodnej kultúrnej spolupráce. Diskutujú: Vesna Čopič (SI/BA), Gernot Wolfram (DE), Jiří Sulženko (CZ). Moderuje: Zora Jaurová (SK)

_ _ _ _ _ _ 

9. december 2015 | Pisztoryho palác, Štefánikova 25, 811 05 Bratislava

09:30 - 10:00 | Otvorenie

10:00 - 12:00 | Panelová diskusia
Kultúra – mestotvorný faktor

Ako prispieva kultúra k vytváraniu identity, špecifickému charakteru a rozvoju miest? Čo sú určujúce faktory, v čom spočíva kultúrny a ľudský potenciál mesta a ako ho možno zhodnotiť? Esencializmus vs. inštrumentalizácia: potrebujeme investície do kultúry zdôvodňovať ekonomickým a sociálnym rozvojom (diskurz kreatívnej ekonomiky), alebo sa dá stavať na jej imanentných kvalitách? Diskutujú: Marcin Poprawski (PL), Elisabeth Leitner (AT), Maroš Krivý (SK). Moderuje: Fedor Blaščák (SK)

12:30 - 13:30 | PREZENTÁCIA ZÁVEROV A UKONČENIE

_ _ _ _ _ _

SPRIEVODNÉ PODUJATIE

PechaKucha Night Vol. 32 / Visegrad Edition / DOers
8. december 2015, 20:20 h | A4 - priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2, 811 05 Bratislava

32. vydanie bratislavskej PechaKucha Night tentokrát nepredstaví ľudí, ktorí umenie a architektúru priamo vytvárajú, ale ukáže kultúrnych iniciátorov, propagátorov a koordinátorov, teda ľudí, ktorí stoja v pozadí kultúrnych iniciatív zo Slovenska a okolitých krajín. Tento tematický prezentačný večer je súčasťou konferencie Kultúra a mesto: sila príťažlivosti, ktorá je venovaná kultúrnym politikám a plánovaniu miest. Organizuje: Punkt, o.z. Viac informácií na www.pechakucha.sk

_ _ _ _ _ _

KONTAKT

A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru
Karpatská 2 (budova YMCA), 811 05 Bratislava
www.a4.sk  

Konferencia je jedným z výstupov projektu Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu podporeného z Dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre rok 2015, programu Pro Slovakia a z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, oblasť podpory: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných - Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Správcom fondu je Nadácie otvorenej spoločnosti.

Miesto podujatia


Pisztoryho palác Štefánikova 25
81105 Bratislava
Slovensko

BelépésAz alábbi közösségi oldal fiókokat is hozzácsatolhatja fiókjához:

sign in with google